Astma / kol

Råd, utbildning och medicinering minimerar besvären

Våra läkare ger dig råd och utbildning om astma/kolsjukdomar och om hur du skall medicinera för att minimera besvären. 

Vår distriktssköterska Maria Johansson utför spirometriundersökningar, som är en mätning av din lungfunktion. 

Maria ger även råd och stöd vid rök- och snusavvänjning.

För konsultation ring 035 14 60 90.

Läs mer på:
1177.se
Astmaoallergiforbundet.se
Kol.se
Astmainfo.se
Slutarokalinjen.org