BVC Kattungen

Vi följer ditt barns utveckling från födsel till skolstart

Vårt BVC-team består av Ulrike Kötz, BVC-läkare, Joakim Nilsson, BVC-läkare, Pia Plomgren, BVC-sköterska, och Mattias Karlsson, BVC-psykolog.

Verksamheten på vår barnavårdscentral bedrivs i enlighet med de riktlinjer som utarbetats av Socialstyrelsen samt nationellt utarbetade basprogram. Detta innebär att vi följer barnets utveckling från födsel till skolstart, vilket betyder kostnadsfria hälsoundersökningar, vaccinationer samt hälsorådgivning/upplysning. 

Vi erbjuder dig:

 • Kontroll av syn och hörsel
 • Hälsokontroller
 • 2-, 3-, 4- och 5-årskontroller
 • Läkarkontroller
 • Vaccinationer (länk till vaccinationssidan)
 • Hembesök för nyfödda
 • Amningsrådgivning
 • Kostrådgivning
 • Hälsosamtal
 • Föräldrautbildning
 • Psykologsamtal
 • Spädbarnsmassage

Vid olika åldrar kallar vi också ditt barn till läkare för hälsokontroll. Detta sker på bestämd tid efter överenskommelse. Vid besök på våra barnavårdscentraler har du alltid möjlighet att ta upp och få hjälp med de problem som kan uppstå kring ditt barn. Det finns alltid tid att i lugn och ro prata med oss om oro, funderingar och glädjeämnen som du upplever hos barnet.

 

Rådgivning och tips

Sjukt barn?
Du är självklart välkommen att ringa till oss på BVC för rådgivning när ditt barn är sjukt, men tänk på att inte komma till BVC då ditt barn är infekterat eller om syskon som följer med är sjuka eller smittade. 

Sjukvårdsrådgivningen
Telefon 1177 eller www1177.se

Giftinformationscentralen
Vid allmän förfrågan tfn 08 33 12 31

Vid akuta tillfällen tfn 112 

Amningshjälpen
Måndag – söndag 08.00 – 17.00

Tfn 035 13 66 65

Babymassage

Babymassage
Vår verksamhet med Babymassage syftar till att utveckla och fördjupa samspelet mellan föräldrar och barn. 

Spädbarnsmassage är en kärleksfull beröring av huden, kroppens största sinnesorgan. Spädbarnmassage ger en upplevelse av kontakt, kommunikation, glädje och njutning. För barnet innebär det en stimulering av alla sinnen. Det är ögonkontakt, doft och närhet. Kanske sång och småprat. 

Beröringssinnet stimuleras av fasta, välbekanta strykningar av varma, sköna händer. Det är ingen behandling, men massagen kan lindra vid magknip om den utförs regelbundet och förebyggande. Massagen leder till lugn och avslappning.

Babymassagen är ett utmärkt tillfälle för pappan att delta i den kroppsnära gemenskapen, som annars är förbehållen mamman genom födandet och amningen. 

Babymassagen är en kostnadsfri aktivitet.