Sjukgymnastik

Rehabiliteriningsträning och smärtbehandling underlättar din vardag

Vår sjukgymnast Stefan Malmsten hjälper dig med noggrann undersökning och bedömning samt åtgärder inom ramen för sjukgymnastik. Han har flerårig erfarenhet från primärvård och då framför allt inom områdena rehabiliteringsträning vid ortopediska tillstånd, långvarig smärta och kognitiv beteendeterapi. 

  • Individuell sjukgymnastbedömning
  • Rehabiliteringsträning på mottagningen
  • Smärtbehandling i form av anpassad fysisk aktivering, akupunktur eller TENS
  • Kognitiv beteendeterapi 
  • Fysisk aktivitet på recept – FaR

För tidsbokning ringer du till Stefan på 070 2422077.

Rehabkoordinator

på Kattegattkliniken

Rehabkoordinator finns inom vårdval Hallands samtliga verksamheter.

Rehabkoordinatorn har till uppgift att verka för en tidig samverkan kring individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Samverkan är avgörande för ett helhetsperspektiv på patientens behov av stöd och för att uppnå en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess.

Hälso- och sjukvården är en aktör som tidigt, redan före en sjukskrivning blir aktuell, kan få kännedom om individens behov. Hälso- och sjukvården kan skapa möjligheter att, vid behov tidigt samverka kring individer i sjukskrivningsprocessen genom att tillsammans med patienten informera och samverka med arbetsgivaren eller Arbetsförmedling samt Försäkringskassan.

Hos oss på Kattegattkliniken heter Rehabkoordinatorn Viktoria Lundh och kan nås på telefon i frågor som rör sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringssamverkan.

Tfn: 035 14 60 90