Mottagning Kattegattkliniken

Distriktssköterska – mottagning

Distriktssköterskemottagning finns på Kommunalhusvägen 8 i Eldsberga och på Fiskaregatan 19 i Halmstad. Våra fyra distriktssköterskor har en bred och mångårig erfarenhet och dessutom en särskild utbildning inom sina respektive ansvarsområden.

Distriktssköterskorna hjälper dig med allt från såromläggningar, injektioner, suturtagning, utprovning av inkontinenshjälpmedel, blodtryckstagning samt andra hälsofrågor.

Vår målsättning är att ha hög tillgänglighet och ge god service med ett professionellt bemötande.

Hög tillgänglighet, god service och professionellt bemötande

Vi erbjuder dig:
• Blodtryckskontroll
• Sårvård
• Suturtagning
• Inkontinensmottagning
• Influensavaccinering | Läs mer
• Diabetesmottagning | Läs mer
• Injektioner
• Rådgivning gällande; kost, rökning, alkohol, motion, övervikt